Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van deze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Ernest Minke en Juriën Minke aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Ernest Minke en Juriën Minke behouden zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Ernest Minke en Juriën Minke of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Ernest Minke en Juriën Minke en vrijwaren Ernest Minke en Juriën Minke derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Juriën Minke worden verveelvoudigd. Mocht Juriën Minke op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materialen of links op de site, dan heeft Juriën Minke het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen

Juriën Minke


Algemeen Geschiedenis Foto's & Documenten Downloads
Home
Contact
Links
Introductie
De 1e generatie
De 2e generatie
De 3e generatie
De 4e generatie
Nawoord
Reunie 2007
Bidprentjes
Veenderijen
Archiefstukken
Diversen
Boekje reunie 2007
© Ernest & Juriën Minke | Contact | Disclaimer