Johannes Bernardus Antonius Minke

Bernard, de 2de zoon van Martin en Dora (Truiswijk), stierf na een kortstondige ziekte op 5 september 1902 op 41 jarige leeftijd. Gelijkertijd met zijn neef Maarten van het Bergje volgde hij de lagere klassen op de Ruwenberg. Daarna ging hij naar het seminarie van de Jezuďeten in Culemborg, waar hij ook filosofie studeerde. Op 25 jarige leeftijd, 15 augustus 1886 werd hij priester gewijd te Utrecht. Vervolgens was hij 3 jaar kapelaan te Raalte en 8 jaar kapelaan te Arnhem. In 1898 werd hij in Arnhem benoemd als Rector van het Elisabeth ziekehuis en van de Cellulaire gevangenis. Hij is 16 jaar priester geweest.