De andere dochters van “Marjo”.

Riet en Truus trouwden allebei in 1935.

Riet (30) huwde Frans Delhaise (29), op 8 januari 1935. Hij was vertegenwoordiger uit Budel (Belgie). Zij kregen twee dochters en een zoon. Truus (26) en Hubert Berkvens (35) trouwden 8 maanden later op 27 augustus en ook zij kregen twee dochters en een zoon. Huberts vader was een van de medeoprichters van de Boerenleenbank in Eindhoven. Niet zo verwonderlijk dat ook Hubert in de bankwereld is terecht gekomen. Door een fusie van de Boerenleenbank met de Raiffeisenbank met een kantoor in Den Haag is hij daar directeur geworden. Dit kantoor hield zich vooral bezig met het financieren van landbouwmachines. In 1938 werd hij door Guus gevraagd voor een commissariaat bij Delana, als opvolger van zijn vader Martinus Minke, die een jaar ervoor was overleden.

Zowel Frans als Hubert zijn relatief jong gestorven, respectievelijk op 53 en 57 jarige leeftijd.