Onze Duitse afkomst

Op de avond van 7 november 1786 werd Jurriën Menke (Johann Georg) geboren in “der Bauernschaft” Süttrup, in de tegenwoordige Duitse deelstaat Nedersaksen. Jurriën kreeg de doopnamen: Johann Georgius. Hij werd Jürgen genoemd en bij zijn vestiging in Nederland als Jurriën ingeschreven. Zijn vader en moeder waren Johann Georg Lucas Menke en Anna Maria Lambers. Zij waren getrouwd op 18 januari 1786. Alleen van Anna Maria weten we het geboortejaar, 1757. Johann Georg Lucas had twee broers, Johann Cristiaan (geb.±1755) en Johann Bernardus (geb.27-9-1757). Johann Bernardus huwde met het zusje van Anna Maria, Anna Magaretha Lambers. Zij waren doopgetuigen van Jurriën.

Jurriën is de derde generatie Menke die we hebben kunnen achterhalen. De twee eerste generaties telden ook al vele Menke’s waarvan geboortedata en huwelijk bekend zijn, maar echte juiste gegevens en geschiedenis ontbreken. In duitland waren en zijn nu nog Menke’s, maar de zoektocht hiernaar had niet mijn prioriteit. Door taalproblemen en vaak uitspraken in het dialect, werden namen door ambtenaren van de burgerlijke stand in Nederland verkeerd geschreven en zo veranderde de naam Menke vanaf het Nederlandse begin in Minke.

Onze voorvaderen waren “Heuerleute”, landarbeiders, die in ruil voor woongelegenheid en wat land hun diensten als werkkrachten aanboden. Ze woonden in de zeer katholieke streek, Graafschap Lingen, in de plaatsen Süttrup, Thüne en Freren, in de toenmalige Koninkrijk Pruisen en vanaf 1816 in het Koninkrijk Hannover. Vooral onder het koninkrijk Pruisen was de positie voor de katholieken zeer moeilijk. Ze werden niet rechtstreeks vervolgd maar slechts gedoogd.

Het was de Franse tijd, onder Napoleon, toen veel jonge Hollanders ondergedoken zaten in de noordelijke veenkoloniën om uit de greep van de dienstplicht te blijven. Napoleon had in 1811 de burgerlijke stand ingevoerd, om inzicht te krijgen welke jongelui in aanmerking kwamen om opgeroepen te worden als dienstplichtig soldaat. Na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo in 1815 keerden deze jongeren het harde leven in het veen de rug toe en vertrokken weer naar huis. Nu trokken vele Duitse plattelanders tijdelijk de grens over naar het voor hen het rijke Holland, om daar bij de ontginning van deze veengebieden wat extra’s te verdienen, hun gezinnen en boerderijtjes voor enkele maanden aan de zorg van hun vrouwen achterlatend.

// Jurriën - geboren 1786
// Roelof - geboren 1788
//Christiaan - geboren 1790
// Heinrich - geboren 1792

Op 18 februari 1817 huwde Jurriën op 31 jarige leeftijd met Anna Maria Schomaker (28) uit het naburige dorp Lengerich. Zij kregen 3 zoons.

// Berend - geboren 8-10-1820
// Herman - geboren 18-10-1823
// Martin - geboren 11-11-1826

Volgens het kerkelijk archief was Jurriën al vanaf 1826 als seizoenarbeider in de Overijsselse veenkolonie werkzaam. Hij verwachtte daar meer toekomst te hebben en besloot het avontuur aan te gaan zich met zijn gezin voorgoed in Nederland te vestigen. Zijn vader was inmiddels overleden en zijn inwonende moeder trok met het gezin mee naar Holland.