Theo, 1895-1970

Theo, 1895-1970

Theo, 1895-1970 - tak “Boerderij”.
Theo kwam in 1909 van de lagere school en probeerde daarna de H.B.S. aan het Canisiuscollege te Nijmegen. Het was die tijd waarin zijn vader stierf en of dit een mogelijke oorzaak is geweest van problemen, het lukte hem niet. Op zijn 17de kwam hij naar huis. Martin zat al in de zaak, zodat er voor Theo iets anders gezocht moest worden. Hij is op een landbouwbedrijf gaan werken om wat ervaring op te doen en te kijken of dit iets voor hem zou kunnen zijn. Maar hij voelde zich meer tot de tuinbouw aangetrokken. In 1914 vertrok hij naar Loosduinen om daar als stagiaire in de tuinbouw te gaan werken. Maar toch door heimwee geteisterd kwam hij al naar een jaar weer naar huis.

Aanvankelijk wist de familie niet goed raad met Theo. Oom Martinus adviseerde zijn moeder een boerderij te kopen met wat bijhorend bouwland, schuin tegenover Rheezerend, gelegen aan de Vierde Wijk aan de overkant van het kanaal. Dit bouwland grensde weer aan de percelen van de Gebr. Minke, waarop de turfstrooisel- en brikettenfabriek stonden. Theo zou deze boerderij zelfstandig kunnen proberen te exploiteren met een of twee knechten en oom Martinus kon een oogje in het zeil houden.

Zo gebeurde het dat bij een veiling in april 1916 oom Martinus , handelend voor zijn schoonzus Marie Minke-Keizer, twee boerderijen als één koop kocht, gelegen aan de oost- en westzijde van de Vierde Wijk met bouw- en grasland ter grootte van 25 hectare. Een boerderij met 10 hectare land aan de oostzijde werd verhuurd aan de familie Van den Berg en de andere boerderij begon Theo te exploiteren.

Op 17 juni 1924 huwde Theo op 29 jarige leeftijd met Anny Mittendorf, 23 jaar oud, dochter van een vooraanstaande Dedemsvaartse botenbouwer aan de Hoofdvaart. Tot 1900 werden daar voornamelijk houten schepen gemaakt voor de turfvaart. Daarna werd overgegaan op ijzeren schepen.

Theo en Anny kregen 9 kinderen: 2 zoons en 7 dochters. Een dochter, Thea, is op 2-jarige leeftijd gestorven aan een middenoorontsteking.

In 1928 kocht Theo de boerderij met bijbehorende gronden van zijn moeder. Het woongedeelte werd te klein voor het steeds groter wordende gezin. Twee jaar later kregen Theo en Anny de mogelijkheid een huis te laten bouwen naast hun boerderij en verhuurden ze hun boerderij aan hun knecht.

In oktober 1933 stierf moeder. Dit had voor Theo ook financiële consequenties i.v.m. de nalatenschap, zodoende een goed onderlinge regeling getroffen moest worden met zijn broers en zuster.

Theo was niet echt in hart en ziel landbouwer. Hij was een man die niet de hele dag thuis op het land kon zijn. Hij hield zich graag met andere zaken bezig. Voor de zuivelfabriek aan Sluis VI was hij als bestuurslid erg actief. In 1947 werd hij plaatsvervangend en in 1952 tot secretaris benoemd.

Hij was lid van het Waterschap, medeoprichter van het K.I. en bietenagent. Hij was ook fervent lid van het zangkoor van de St.Vituskerk, waarvan zijn oudste broer Martin dirigent was.

Na het overlijden van oom Martinus nam Theo diens verzekeringsportefeuille over. Hij haalde zijn makelaarsdiploma en startte in 1946 zijn eenmans assurantiebedrijfje.

Met het huwelijk van zoon Berry met Riek Siero in 1956 nam Theo, 62 jaar, afscheid van zijn boerderij en deze werd nu voortgezet door Berry en Riek. Er werd een maatschap gevormd en de boerderij aan de oostzijde met 10 hectare grond werd verkocht aan de familie Noordman uit Dalfsen.

Theo stierf op 7 juli 1970 op 75 jarige leeftijd. Zijn vrouw Anny verkocht twee jaar later het huis en nam haar intrek in het bejaardenhuis in Dedemsvaart.

Zij stierf op 88 jarige leeftijd, 20 jaar na Theo, op 14 januari 1990.