Jan, 1892-1988.

Omdat Martin als oudste en stamhouder vanzelfsprekend in de familiezaak zou komen, vond vader dat de andere jongens iets anders zouden moeten gaan doen.

Jan was een levenlustige jongen die het leven vrolijk toelachte. Zijn studieloopbaan werd een lange, maar wel een aangename. Wat wil je als jonge rijke student, die al gauw met een Harley Davidson motor naar de universiteit kwam en ook het studentenkorps zeker niet links liet liggen. En met veel plezier er zeven jaar over zijn studie heeft gedaan. Aanvankelijk wilde het niet zo lukken met zijn studie. Na een jaar hield hij het al voor gezien op het seminarie te Culemborg en kwam hij op het gymnasium te Rolduc in Kerkrade terecht. Als 21-jarige student begon hij in 1914 zijn notariële studie aan de universiteit in Nijmegen. In 1921 slaagde hij voor zijn examen en werd kandidaat in Hilversum.

Even leek het erop dat hij voor het frivole vrijgezellenleven zou kiezen, maar toch trouwde hij als laatste van de broers op 35 jarige leeftijd op 22 februari 1927 met Mini Boduwes, 28 jaar, en dochter van een scheepsbouwer uit Millingen.

Tot zijn grote vreugde werd hij in 1929 tot notaris benoemd in Zwolle, wat voor hem ook inhield, dat hij bij deze ook de familienotaris werd. Vele akten van de Gebr. Minke en Delana, evenals ook persoonlijke akten gingen via zijn kantoor. Naast al zijn activiteiten was hij gedurende 13 jaar commissaris van Delana textielfabriek van zijn neef August en commissaris van Gebr. Minke van zijn neven Sjef en Frits.

Hans Minke uit Waalwijk heeft rond 1960 ook enkele jaren als kandidaat bij hem op kantoor gewerkt en is later notaris in Hillegom geworden. Bij het afscheid van Jan Minke in 1963 werd Frans Minke uit Waalwijk benoemd als zijn opvolger, toen de jongste notaris (36), die ons land kende.

Jan en Mini hebben geen kinderen gekregen. Ondanks dat zij op latere leeftijd zijn getrouwd, hebben zij als enige van de Minke’s hun 60-jarig huwelijksdag meegemaakt zij het, dat het niet gevierd kon worden i.v.m. de gezondheidstoestand van Mini. Jan Minke is de oudste Minke geworden die wij in onze familiegeschiedenis tegenkomen, hij werd 95 jaar. Tot zijn dood is hij in zijn huis blijven wonen en vooral de laatste jaren heeft hij de zorg van zijn vrouw Mini op zich genomen.