Herman, 1897-1980

Herman, 1897-1980 - tak “Waalwijk”.
Herman was een van de weinige Minke’s die geen affiniteit had met het Dedemsvaartse. Als 12-jarige jongen keerde hij Dedemsvaart de rug toe, gedwongen door het kostschoolleven.

Ten tijde van het overlijden van zijn vader zat hij nog maar net één jaar op Ruwenberg en met alle zorgen die zijn moeder had, bleef er niet anders over dan het voorlopig ook zo te houden. Op de handelsschool te Ruwenberg werd hem geadviseerd door te studeren. Op aanraden van zijn broer Jan, koos hij voor het gymnasium te Rolduc in Kerrade waar hij de eerste twee jaar met hem doorbracht. Mede hierdoor is tussen de twee broers een band ontstaan die hen onafscheidelijk maakte.

In het jaar dat opa van Truiswijk stierf, meldde Herman zich als student op de faculteit tandheelkunde te Utrecht, waar hij vijf jaar later afstudeerde. In juli 1923 vertrok hij als jonge tandarts naar Waalwijk waar hij een klein praktijkje begon aan de Mr. V. Cootstraat en tevens zitdagen hield in Tilburg en Dongen.

Waalwijk was toen nog als kleine gemeente het centrum van de schoen- en leerindustrie in Noord-brabant. Het kende in die tijd dezelfde sociale levensomstandigheden en armoede als de veenarbeiders in het noorden.

Tijdens zijn studie in Utrecht leerde Herman de 8 jaar jongere Corry Jansen kennen, dochter van een fabrikant in machinebouw uit Laren. Herman (28) en Corry (20) huwden op 20 juli 1926. Herman kocht in 1929 het statige herenhuis in de Stationstraat van de weduwe Kales van Schijndel. Er bestonden enige verwantschappen tussen de families Van Schijndel, Klijberg en Minke door huwelijken met kinderen van een vooraanstaande familie Van Thiel uit Beek en Donk. O.a. een dochter was getrouwd met Jan van Schijndel, directeur van het gerenommeerde familiebedrijf, de N.V. Konklijke Stoomschoenenfabriek A.H. v Schijndel in Waalwijk. Een andere dochter, Marietje van Thiel was getrouwd met Sjef Klijberg, directeur van de schoenfabriek “Timtur” aan de Mr. V. Cootstraat in Waalwijk. Ook de familie Klijberg was een vooraanstaande familie in Waalwijk. En een zoon van Van Thiel, Gijs, was getrouwd met Rika Minke van Truiswijk uit Dedemsvaart.

Misschien maakt dit duidelijk waarom Herman in Waalwijk is terecht gekomen, de dochters van Thiel waren dus tantes van Herman en waarschijnlijk op hun aanraden is Waalwijk zijn eerste standplaats geworden. Herman en Corry hebben met Sjef en Marietje Klijberg een goede vriendschapsrelatie gehad. Vooral na zijn scheiding was Sjef Klijberg een vaak geziene gast in huize Minke aan de stationstraat.

Herman en Corry kregen net als Theo en Anny 9 kinderen, zij het met toeval, dat het hier 7 jongens en 2 meisjes waren.

Herman was een gerespecteerde tandarts, die veel vertrouwen genoot van zijn patiënten uit de hele omgeving. Zo zelfs dat nu nog, anno 2006, nog bij sommige mensen de naam “Minke” een positieve herinnering oproept. Arbeiders veelal met grote gezinnen die het soms erg moeilijk hadden werden ook door hem geholpen zonder dat daarvoor de kosten niet in rekening werden gebracht. En bij nacht en ontij stond hij voor zijn patiënten klaar. Hij bemoeide zich niet met de plaatselijke politiek en op het sociale terrein hield hij zich alleen bezig met het Vincentiuswerk, een stichting die zich bezig hield met de armen. Voor de oorlog in de mobilisatietijd had je zogenaamde militairen tehuizen waar Corry zich erg voor inzette. Ze zat in de organisatie van deze tehuizen en hield zich bezig met geld inzamelen, rommelmarkten organiseren, enz. Later heeft ze zich ook ingezet voor de Elisabethvereniging, een gezelschap van over het algemeen aristocratische rooms-katholieken dames dat ondermeer geregeld kledingstukken maakte en deze schonk aan de armlastige gezinnen.

In de sociëteit “De Twee Kolommen” in Waalwijk was het culturele leven waar ze beide vaak aan meededen. Vooral de bridgewedstrijden waren hun favoriet waarbij ze meestal de eerste of tweede prijs in de wacht wisten te slepen.

In 1963 vierde Herman zijn 40-jarige tandartsjubileum en vanwege zijn verminderde gezichtsvermogen was hij genoodzaakt enkele jaren later op 68 jarige leeftijd zijn praktijk neer te leggen. Na ruim 40 jaar in Waalwijk te hebben gewoond verhuisde Herman en Corry naar Tilburg. In 1976 vierden zij hun gouden bruiloft.

Na een ziekbed van ongeveer 4 maanden, stierf Herman op 23 april 1980, op 82-jarige leeftijd. Zijn vrouw Corry stierf 5 jaar later op 5 maart 1985, op 79 jarige leeftijd.

Na het overlijden van moeder Marie Keizer Minke op 14 oktober 1933, is dochter Jet nog 2 jaar op Rheezerend blijven wonen. Ze heeft voor haar een kleiner huis laten bouwen en noemde het “Klein Rheezerend”. Ze was een gezellige tante met veel humor. Ze stierf na een lang ziekbed op 67 jarige leeftijd op 13 september 1957.

In dat zelfde jaar stierven ook de gezusters Nieuwenhuis, Stine (tak Julianastraat) op 14 december en Joh (tak Marjo) op 31 januari. En ook Hubert Berkvens (gehuwd met Truus Minke, tak Marjo) stierf in dat jaar op 57 jarige leeftijd op 24 april.