Het speelgoedfabriekje 1956-1984.

In 1954 stichtte Berend Kleyze uit Gieten een klein timmerfabriekje aan de Rollepaal in Dedemsvaart. Dit fabriekje werd enkele jaren later in 1956 overgenomen door de Gebr. Minke.

Lourens Posthumus, geboren in Menaldumadeel in Friesland was een goede kennis van Sjef, waardoor Sjef hem wist over te halen om de leiding van dit bedrijfje op zich te nemen.

Zij begonnen met de productie van houten speelgoed, voornamelijk tekendozen. Hierdoor werd al gauw gesproken over het speelgoedfabriekje. Maar van speelgoed alleen kon het bedrijfje niet bestaan. Daarom werd al snel besloten ook huishoudelijke artikelen te fabriceren en kleine meubels. Ook de naam moest veranderd worden om meer op de markt te kunnen opereren en zo werd het nu de “NV. Houtindustrie Holland”. Maar het bedrijf groeide uit tot toeleverancier vooral op het gebied van interieurs voor de caravanindustrie, met als voornaamste afnemer de firma Kip Caravan in Hoogeveen.

Bij de scheiding van zaken tussen Sjef en Frits, eind jaren zestig, komt dit bedrijf in handen van Sjef. Wanneer directeur Postumus het bedrijf in 1968, om onbekende oorzaak, verlaat wordt hij opgevolgd door Bernardus Stroot. Echter hij stierf een jaar later. Daarna heeft het bedrijf enkele turbulente jaren doorgemaakt met verschillende directeuren, vaak balancerend op de rand van de afgrond en dan weer met winst er zich weer bovenop wist te werken. In 1975 komt Laurens Postumus weer terug maar dan ook als mede eigenaar. Waarschijnlijk is hem dat zeven jaar eerder niet gelukt en daardoor vertrokken.

In 1984 verkoopt Sjef het bedrijf. De naam wordt nu gewijzigd in “Holland Beheer Dedemsvaart NV”.